vezi mai mult

Lucrari de reabilitare a pavajului
10.02.2020   24 Accesări   
 
Vindem lemne pentru foc
29.03.2019   487 Accesări   
 
Prima pagină   »  Mass Media   »  Comunicate » Plan de achizitii 2020
07
02.2020
Plan de achizitii 2020
   
38 Accesări  

PLANUL DE MĂSURI

 

Privind executarea bugetului ______________________________________________________________________pe anul 2020

(denumirea entității)

 

 

 

Nr. d/o

Denumirea obiectivului

( investiție, reparație, achiziție)

Suma aprobată

(mii lei)

Termenul de elaborare a caietului de sarcini

Data lansării licitației

Data semnării contractului

Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor

Responsabil de realizarea achiziției

1.

Salubrizarea parcurilor , scuarurilor și altor spații verzi de uz bublic

12329,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Pe parcursul anului 2020

S. Carp

2.

Întreținerea parcurilor, scuarurilor și a altor obiective ale spațiilor verzi , reparații curente

56218,1

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Pe parcursul anului 2020

S. Carp

3

Plantarea florilor

2152,9

 

03-04.02.20

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Mai – iunie

Octombrie - noiembrie

S. Carp

4

Titluri executorii

800,00

 

 

 

 

 

5

Serviciul salvare pe apă, conform schemei de încadrare

13500,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Pe parcursul anului 2020

S. Carp

 

Total servicii pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi

85000,00

 

 

 

 

 

 

Reparații Capitale

 

 

 

 

 

 

 

Curățirea și doborârea arborilor în instituții de învățămînt și medicale

2000,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Din luna februarie până la data de 31 decembrie  a anului curent

S. Carp

 

Curățarea și doborârea arborilor din aliniamente stradale și parcuri

3500,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Pe parcursul anului 2020

S. Carp

 

Plantarea arborilor de talie înaltă cu ballot de pământ la rădăcină și plantarea trandafirilor

600,00

 

24-26.02.20

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Octombrie – Decembrie

 

S. Carp

 

Curățarea stufului din lacuri

1000,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Aprilie – Noiembrie

S. Carp

 

Restabilirea gazoanelor pe străzi și parcuri

1500,00

 

03-04.02.20

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Martie – Aprilie

Septembrie Noiembrie

S. Carp

 

Reparația elementelor de joacă pentru copii și aparatelor de fitness

500,00

 

06-07.02.20

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Din luna februarie până la data de 31 decembrie  a anului curent

S. Carp

 

Așternerea stratului de nisip la plaje

1000,00

 

 

Nr. 3-T/ 20 din 21 ianuarie 2020

Mai -Iunie

S. Carp

 

Amenajarea rampei de acces cu bare de sprijin pentru personae cu dizabilități locomotorii în parcul- pădure ”Râșcani” (str. N. Dimo- str. M. Costin)

655

 

Iunie

 

Iulie- Octombrie

S. Carp

 

Reconstruirea havuzurilor din scuarul din str. M. Costin

2000,00

 

Aprilie

 

Mai – August

S. Carp

 

Construirea sistemului de irigare în Grădina Catedralei ”Nașterea Domnului”

3500,00

 

Mai

 

Iunie – Octombrie

S. Carp

 

Instalarea urnelor

1435,00

 

06-07.02.20

 

Aprilie – Noiembrie

S. Carp

 

Instalarea băncilor

1110,00

 

06-07.02.20

 

Aprilie – Noiembrie

S. Carp

 

Reparația elementelor decorative și a pavajului din Grădina Catedralei ”Nașterea Domnului”

2300,00

 

 

Î.M ”AGSV”

Februarie – Mai

S. Carp

 

Total reparații capitale

21100,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

106100,00

 

 

 

 

 

 

Conducătorul entității